กรุงไทยยันไม่ได้ปล่อยกู้โครงการจำนำข้าว

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กรุงไทยยันไม่ได้ปล่อยกู้โครงการจำนำข้าว

ธนาคารกรุงไทย ยันไม่ได้ปล่อยกู้โครงการรับจำนำข้าวจำนวน 160,000 ล้านบาทให้กับรัฐบาลแต่อย่างใด

11-1

นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย  กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าธนาคารกรุงไทยได้อนุมัติเงินกู้จำนวน 160,000 ล้านบาทให้กับรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าว ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ธนาคารไม่ได้ปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลในโครงการดังกล่าว

และการประชุมคณะกรรมการธนาคารในวันนี้ (23 มกราคม 2557) ไม่มีวาระการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นำเงินไปจ่ายในโครงการรับจำนำข้าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายวรภัค ยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่ใช้ธนาคารกรุงไทยเป็นเครื่องมือในโครงการดังกล่าว เพราะธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มีผู้ถือหุ้นรายย่อยและสถาบันมากกว่า 45%

รวมทั้งต้องแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์แห่งอื่น และในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ธนาคารใช้มาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ

MThai news