แบงก์ชาติห่วงการเมืองเดือด!!ฉุดจีดีพีโตไม่ถึง3%

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / แบงก์ชาติห่วงการเมืองเดือด!!ฉุดจีดีพีโตไม่ถึง3%

แบงก์ชาติห่วงการเมืองเดือด-ยืดเยื้อ กดดันจีดีพีปี 2557 โตไม่ถึง 3% ความเชื่อมั่นบริโภคหดหาย-ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเลื่อนออกไป

ดร.รุ่ง+

นางรุ่ง มัลลิกะมาส โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น กนง.ได้ประเมินว่า ปี 2557 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ต่ำกว่าเดิมที่เคยคาดไว้ที่ 4% ลงมาที่ระดับใกล้เคียงกับ 3% และสุดท้ายอาจเป็นไปได้ที่จะต่ำกว่า 3% ถ้าสถานการณ์การเมืองยืดเยื้อหรือมีความรุนแรง ประกอบกับการส่งออกชะลอลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้เศรษฐกิจโลกจะมีทิศทางฟื้นตัวดีขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ภาคธุรกิจมีการฟื้นตัวเข้มแข็งมากขึ้น เป็นอานิสงส์ให้ภาคธุรกิจไทยที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกในหมวดของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์มากขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องติดตามสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้การเบิกจ่ายและการลงทุนของภาครัฐจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยส่วนแรกจะส่งผลกระทบทางตรงต่อเศรษฐกิจ และส่วนที่สองจะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่ทำให้อาจะต้องชะลอการลงทุนออกไป ดังนั้นหากรัฐบาลไม่สามารถเบิกจ่ายได้จะส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบประมาณในปี 2558 ที่จะต้องล่าช้าออกไปด้วย ไม่ว่าจะใครจะมาเป็นรัฐบาล การใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็คงต้องมีความรอบคอบรัดกุม โปร่งใส เพื่อให้สังคมสามารถตรวจสอบได้

MThai News