ธ.ก.ส.สำรอง4หมื่นล.ปล่อยกู้เกษตรกร

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ธ.ก.ส.สำรอง4หมื่นล.ปล่อยกู้เกษตรกร

ธ.ก.ส. สำรองเงินกว่า 40,000 ล้านบาท ช่วยชาวนาที่ถือใบประทวนจำนำข้าวอยู่ 1.4 ล้านราย พร้อมขยายเวลาชำระหนี้6-12 เดือน ไม่คิดดอกเบี้ย

1742+

นายส่งเสริม ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยว่า คณะกรรมการธนาคารฯ มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ถือใบประทวน ที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวกว่า 1.4 ล้านราย ระหว่างรอเงินกู้ 1.3 แสนล้านบาท ด้วยการผ่อนปรนหลักเกณฑ์ให้สามารถใช้วงเงินกู้ได้มากขึ้น

โดยตั้งเงินสำรองไว้ 4-5 หมื่นล้านบาท และขยายวงเงินกู้ต่อรายได้สูงสุดร้อยละ 80 ของมูลค่าผลผลิตตามใบประทวน จากเดิมที่กู้ได้เพียงไม่เกินร้อยละ 20 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามราคาตลาด (ไม่ใช่ราคารับจำนำ) พร้อมลดหย่อนหลักประกันการเข้าร่วมโครงการ และปรับลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3-5 จากเดิม 7%

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.จะขยายเวลาชำระหนี้ ให้กับประชาชนที่มีกำหนดครบชำระหนี้เดือนมีนาคมนี้ ออกไป 6-12 เดือน โดยไม่คิดเบี้ยปรับ ในอัตรา 3% ด้วย

MThai News