กสิกรฯชี้ตรุษจีนไม่คึกคัก การเมืองอึมครึม

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กสิกรฯชี้ตรุษจีนไม่คึกคัก การเมืองอึมครึม

กสิกรไทยเผยตรุษจีปีนี้ไม่คึกคัก สถานการณ์การเมืองไม่ชัด ข้าวของแพง คาดซื้อของเซ่นไหว้ 5.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% น้อยกว่าปีก่อน

ของไหว้001

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ว่า เทศกาลตรุษจีนปีวันที่ 31 มกราคม 2557   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สำรวจพฤติกรรมการซื้อของเซ่นไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ของกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยวันจับจ่ายซื้อสินค้าเครื่องเซ่นไหว้จะเกิดขึ้นก่อน 2 วัน คือ วันที่ 29 มกราคม 2557 ซึ่งประเมินว่าเม็ดเงินที่คนกรุงเทพฯ ใช้จ่ายด้านเครื่องเซ่นไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีมูลค่าประมาณ 5,800 ล้านบาทขยายตัว 4% เติบโตในอัตราลดลงเทียบกับเทศกาลตรุษจีนปีก่อน ที่มูลค่าเครื่องเซ่นไหว้ ขยายตัว 6%

จากปัจจัยค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้น รวมกับปัจจัยด้านการเมือง มีอิทธิพลกดดันบรรยากาศให้การจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปีนี้ไม่คึกคักเท่าที่ควร โดยผู้ซื้อเครื่องเซ่นไหว้ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณ 3,600 บาทต่อครัวเรือน เมื่อเทียบกับ 3,450 บาทต่อครัวเรือนในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม คนกรุงเทพฯ หันมานิยมซื้อเครื่องเซ่นไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2557 ผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่มากขึ้นตามวิถีการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบ ต้องการแหล่งซื้อที่มีความสะดวก สินค้ามีครบครัน และมีราคาไม่สูงมากนัก

Mthai News