สมาพันธ์แรงงานฯ ยื่นถอดกสทช.หลังอนุมัติ 3จี เอื้อประโยชน์เอกชน

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / สมาพันธ์แรงงานฯ ยื่นถอดกสทช.หลังอนุมัติ 3จี เอื้อประโยชน์เอกชน

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ยื่น 23,000 รายชื่อ แก่วุฒิสภา ถอดถอนกสทช. หลังอนุมัติ 3จี ระบุเอื้อประโยชน์เอกชนส่งผลให้รัฐเสียหาย

กสทช002

นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส พร้อมด้วยคณะนำรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 23,000 รายชื่อ ยื่นต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา เพื่อดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 11 คน โดยมีพล.อ.ธเรศ ปุณศรี ทำหน้าที่ประธานกสทช.ออกจากตำแหน่ง

โดยในคำร้องยื่นถอดถอนระบุข้อกล่าวว่า กสทช. มีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจากกรณีออกใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายมือถือ 3จี ประเภทที่ 3 ให้บริษัทเอกชนสามรายทำให้กิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน เอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนส่งผลให้รัฐเสียหาย ทั้งนี้ นายสุรชัย ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตรวจสอบความครบถ้วนของรายชื่อก่อนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการต่อไปภายใน 3

MThai News