กรุงไทย ยัน ไม่ปล่อยกู้จำนำข้าว รบ.

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กรุงไทย ยัน ไม่ปล่อยกู้จำนำข้าว รบ.

นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงไทย เผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวันนี้เป็นการประชุมตามปกติของธนาคาร ไม่มีวาระเสนอขออนุมัติเงินกู้โครงการรับจำนำข้าวในที่ประชุม และยืนยันว่า ธนาคารไม่ได้มีการอนุมัติเงินกู้ในโครงการดังกล่าวตามที่เป็นข่าว

Bank_krungthai_th

นายวรภัค กล่าวว่า ที่ผ่านมาธนาคารดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อยที่มีมากกว่า 12 ล้านคน ลูกค้าสินเชื่อ SME ที่มีมากกว่า 100,000 ราย ผู้ถือหุ้นรายย่อยเกือบ 40,000 คน รวมทั้งพนักงานของธนาคารกว่า 20,000 คน

ที่สำคัญธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้ถือหุ้นรายย่อยและสถาบันมากกว่า 45% ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ธนาคารมีกระบวนการซึ่งเป็นมาตรฐาน มีคณะกรรมการกลั่นกรองเป็นลำดับชั้น และคำนึงถึงความเสี่ยงในทุกด้าน

ส่วนการให้ความช่วยเหลือชาวนาที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักในขณะ นี้ว่า นายวรภัค กล่าวว่า อยากให้ทุกภาคส่วนร่วมพิจารณาช่องทางให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม โดยไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง เพราะชาวนาถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถหาทางออกที่ดีในการช่วยเหลือชาวนา โดยไม่เป็นภาระกับกลุ่มสถาบันการเงิน

MThai News