กบข.ปัดข่าวซื้อพันธบัตรรัฐบาลช่วยโครงการจำนำข้าว

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กบข.ปัดข่าวซื้อพันธบัตรรัฐบาลช่วยโครงการจำนำข้าว

กบข.ปัดข่าวซื้อพันธบัตรรัฐบาลช่วยโครงการจำนำข้าว ไม่ได้รับเชิญให้ร่วมประมูล หากเชิญมาก็ต้องพิจารณาความเสี่ยง และความรรู้สึกของสมาชิก

สมบัติ++

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ กองทุนบาเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) เผยว่า ขณะนี้ กบข.ยังไม่เคยได้รับเชิญจากรัฐบาลรักษาการเพื่อให้ร่วมประมูลซื้อพันธบัตรในโครงการรับจำนำข้าว ทั้งนี้

หากรัฐบาลมีการออกพันธบัตรดังกล่าว และมีการเชิญ กบข.ให้เข้าร่วมประมูล กบข.คงต้องพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ของโครงการ นอกเหนือจากผลตอบแทนการลงทุนและสถานะของพันธบัตร

“การบริหารจัดการลงทุนของ กบข.ต้องคำนึงหลายตัวแปร แม้ กบข.จะให้ความสำคัญต่อผลตอบแทน และความมั่นคงของหลักทรัพย์ที่ลงทุน กบข.ก็มิได้ละเลยประเด็นด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร และที่สำคัญมากไปกว่านั้น คือความรู้สึกของสมาชิก” เลขาธิการ กบข.กล่าว

ทั้งนี้หาก กบข.ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประมูลจริง กบข.คงนำตัวแปรเหล่านั้นมาพิจารณาให้รอบคอบครบถ้วน รวมถึงจะมีการหารือกับคณะกรรมการของ กบข.และคงไม่ตัดสินใจลงทุน หากไม่ชัดเจนในแง่มุมกฎหมายหรือมีความเสี่ยงมาก

นายสมบัติ กล่าวด้วยว่า นอกเหนือจากข้อจำกัดดังกล่าวแล้ว การลงทุนของ กบข.ยังเป็นการลงทุนตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้เพื่อเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาว โดยปัจจุบันเงินในกองทุนได้ถูกนำไปจัดสรรลงทุนผูกพันในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ ไม่มีเงินสดสำรองในปริมาณมาก เพื่อจัดสรรสำหรับการลงทุนเฉพาะในระยะเวลาที่

MThai News