กรมสรรพากรยืนยันพร้อมคืนภาษีแม้มีการปิดล้อมหน่วยงาน

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กรมสรรพากรยืนยันพร้อมคืนภาษีแม้มีการปิดล้อมหน่วยงาน

กรมสรรพากรยืนยันมีควาพร้อมคืนภาษีแก่ประชาชน ร้องยื่นข้อมูลภาษีให้ครบถ้วย มั่นใจซักซ้อมการจัดเก็บข้อมูล และการคืนเงินได้ครบถ้วน แม้มีการปิดล้อมหน่วยงาน

b4-w9h630

กรมสรรพากร แจ้งว่า การคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีนี้กรมฯได้วางแผนเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าในทุกด้านแล้วทั้งการปรับปรุงโปรแกรมระบบงานคืนภาษี การอบรมซักซ้อมวิธีการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน เพราะปีนี้การปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีการขยายขั้นจากเดิม 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา ทำให้มีจำนวนผู้เสียภาษีที่ได้รับประโยชน์จากการคืนภาษีมากขึ้นกว่าทุกปี

แม้ขณะนี้กรมสรรพากรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองมีการปิดล้อมหน่วยงานสรรพากรหลายแห่งทำให้ผู้เสียภาษีเกิดความกังวลใจในการคืนภาษีของกรมสรรพากรที่อาจเกิดปัญหา

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้เสียภาษีมั่นใจได้ว่าจะได้รับการพิจารณาคืนภาษีโดยเร็วเหมือนเดิม หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนและขอเชิญชวนผู้เสียภาษีใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ทาง Internet ซึ่งใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว

ทั้งนี้ จากข้อมูลการยื่นแบบฯภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 57ถึงปัจจุบัน (11 ก.พ.)มีผู้ยื่นแบบฯ ทั้งหมดจำนวน 1,150,153 รายแบ่งเป็นแบบที่ยื่นทาง Internet จำนวน 929,678 ราย ยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 215,301 รายและผ่านธนาคารกรุงไทย 5,174 ราย มีแบบที่ขอคืนจำนวน 689,042 ราย กรมสรรพากรดำเนินการตรวจสอบและส่งเช็คคืนภาษีให้แล้วจำนวน 295,147 รายและเร่งดำเนินการพิจารณาคืนภาษีในส่วนที่เหลือโดยเร็วต่อไป

MThai News