“ทีดีอาร์ไอ”แนะ!!ชาวนาแปลงใบประทวนเป็นทุน

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / “ทีดีอาร์ไอ”แนะ!!ชาวนาแปลงใบประทวนเป็นทุน

“ทีดีอาร์ไอ” แนะวิธีช่วยชาวนาชาวนาแปลงใบประทวนเป็น หลักทรัพย์เพื่อกู้เงินธนาคารโดยตรง และรัฐบาลค้ำประกันใบประทวนทั้งจำนวน

mg_533221++

นายนิพนธ์ พัวพงศกร ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจรายสาขา ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีหลายภาคส่วนที่ช่วยกันเสนอทางออกให้กับปัญหาชาวนา สิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องลดทิฐิ เพื่อให้ชาวนาสามารถอยู่รอดได้

ส่วนวิธีแก้ที่เร็วที่สุดคือการเปิดให้ชาวนานำใบประทวนไป แปลงทรัพย์สินเป็นทุน หรือ การทำSecuritizationโดยนำใบประทวนไปกู้เงินกับสถาบันการเงิน มีรัฐบาลค้ำประกันพร้อมจ่ายดอกเบี้ยแทนชาวนา จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่ง แนวทางดังกล่าวสามารถที่จะทำได้ โดยใช้วิธีการจำกัดเฉพาะชาวนาที่มีใบประทวนก่อนวันที่ 9 ธ.ค.2556 ก่อนการยุบสภาของรัฐบาลจะมีผล ซึ่งจะไม่ผิดกฏหมาย

ส่วนใบประทวนที่ออกหลังการยุบสภานั้นวันที่ 9 ธ.ค.2556 ให้รัฐบาลไปร่วมหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออก ซึ่งทางออกนั้นยังมีอยู่ แต่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ไม่ใช่โยนความผิดให้คนอื่น ไม่ใช่มาชี้หน้าด่ากันในภาวะเช่นนี้ โดยรัฐบาลต้องลาออกเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เต็มความสามารถ เพราะรัฐบาลนี้ที่อยู่ในช่วงรักษาการก็คงไม่สามารถทำอะไรได้ ทั้งการออกพันธบัตรรัฐบาลหรือบีบบังคับให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกพันธบัตรเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าข้าวให้ชาวนา เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายชัดเจน

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางที่รัฐบาลจะออกพันธบัตรเพื่อนำเงินมาจ่ายใหักับชาวนานั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ ทั้งนี้สิ่งที่ง่านที่สุดในการหาทางออกคือให้รัฐบาลลาออกและตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด จะแก้ปัญหาง่ายที่สุด

MThai News