“พาณิชย์”ชวนบริจาคช่วยชาวนาบัญชี”กองทุนร่วมใจช่วยเหลือชาวนา”

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / “พาณิชย์”ชวนบริจาคช่วยชาวนาบัญชี”กองทุนร่วมใจช่วยเหลือชาวนา”

พาณิชย์ รวมพลังบุคลากรกระทรวงฯ พันธมิตร และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือชาวนา สนับสนุนมาตรการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

PNEVN57022++

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน บุคลากรของกระทรวงฯ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ รวมทั้งพันธมิตรและเครือข่ายของกระทรวงฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือชาวนา โดยได้เปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงพาณิชย์ ชื่อ “ กองทุนร่วมใจช่วยเหลือชาวนา (กระทรวงพาณิชย์) ” ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 385-0-12503-3 รวมทั้งตั้งกล่องรับบริจาคเงินช่วยเหลือชาวนา ณ สำนักงานกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาคทุกจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศทั่วโลก

“ กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มรณรงค์ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือชาวนาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ และจะนำเงินที่ได้ทั้งหมดไปให้ชาวนาทั่วประเทศ ผ่านกองทุนช่วยเหลือชาวนา ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต่อไป ” นางศรีรัตน์ กล่าว

Mthai News