ปีงบฯ57 คลังเก็บภาษีพลาดเป้า 4 หมื่นล้าน เหตุเศรษฐกิจดิ่งเหว

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ปีงบฯ57 คลังเก็บภาษีพลาดเป้า 4 หมื่นล้าน เหตุเศรษฐกิจดิ่งเหว

คลังเก็บภาษี 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 2557 พลาดเป้า ถึง 4 หมื่นล้าน แต่รับรายได้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นชดเชย

tax02++

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557) สามารถจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิทั้งสิ้น 802,873 ล้านบาท ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนให้ภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลยังใกล้เคียงกับเป้าหมาย ได้แก่ การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นที่สูงกว่าประมาณการ 16,536 และ 11,695 ล้านบาท ตามลำดับ

ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษีสังกัดกระทรวงการคลัง จัดเก็บต่ำกว่าประมาณการ 38,943 ล้านบาท โดยภาษีจากฐานการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าและอากรขาเข้าจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ นอกจากนี้ ภาษีจากฐานการอุปโภคบริโภคที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีน้ำมัน เพราะการขยายระยะเวลาปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน และภาษีสรรพสามิตรถยนต์

อย่างไรก็ดี ภาวะอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคงขยายตัวได้ ทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคภายในประเทศและภาษีธุรกิจ เฉพาะยังจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย หากแยกตามหน่วยงานสามารถแยกได้ดังนี้

กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 593,238 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 9,057 ล้านบาท
กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 168,973 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 21,012 ล้านบาท
กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 45,626 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 8,874 ล้านบาท
รัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้รวม 69,748 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 16,536 ล้านบาท
หน่วยงานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 63,546 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 11,695 ล้านบาท
การคืนภาษีของกรมสรรพากร จำนวน 109,645 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 5,725 ล้านบาท

MThai News