ส.อ.ท.ห่วงการเมืองฉุดใช้จ่าย-เชื่อมั่นอุตฯดิ่งเหว

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ส.อ.ท.ห่วงการเมืองฉุดใช้จ่าย-เชื่อมั่นอุตฯดิ่งเหว

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมตกต่ำ เดือนก.พ.ต่ำสุดในรอบ 56 เดือน เหตุกังวลปัญหาการเมืองยืดเยื้อและไร้ทางออก ฉุดการใช้จ่ายในประเทศชะลอตัว

payungsak++
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1,103 ราย ครอบคลุม 42 กลุ่มอุตสาหกรรมของ ส.อ.ท. ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับ 85.7 ปรับตัวลดลงจากระดับ 86.9 ในเดือนมกราคม เป็นการลดลงต่ำสุดในรอบ 56 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 สะท้อนว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอยู่ในระดับที่ไม่ดี เป็นผลจากความกังวลต่อปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อและยังไร้ทางออก ส่งผลให้การบริโภคในประเทศชะลอตัว เนื่องจากผู้บริโภคไม่มั่นใจในภาวะเศราฐกิจ

ประกอบกับกำลังซื้อที่ลดลงของภาคเกษตร ทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมียอดขายลดลง ความกังวลดังกล่าวได้ส่งผ่านมายังดัชนียอดคำสั่งซื้อ และยอดขายภายในประเทศที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ขณะเดียวกันผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่เป็นกลุ่มตัวอย่างกำลังประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ อีกทั้งต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น จึงเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และเห็นว่าการค้าชายแดนจะเป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจในภาวะที่กำลังซื้อภายในประเทศชะลอตัว

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นจำแนกตามขนาดของของกิจการในเดือนกุมภาพันธ์นั้น จากการสำรวจพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลางปรับตัวลดลงจากเดือนมกราคม ขณะที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยอุตสาหกรรมขนาดย่อมมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับ 80.2 ลดลงจากระดับ 84.2 ในเดือนมกราคมซึ่งอุตสาหกรรมที่ค่าดัชนีปรับลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ เป็นต้น

ด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ระดับ 90.5 เพิ่มขึ้นจากระดับ 88.3 ในเดือนมกราคม โดยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ค่าดัชนีฯปรับเพิ่มขึ้นได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น

MThai News