กบง.ลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของดีเซล

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กบง.ลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของดีเซล

กบง.ลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของดีเซล เพื่อคงราคาขายปลีกดีเซลไม่เกินลิตรละ 30 บาท

14848454

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันนี้ว่า ที่ประชุม กบง.เห็นชอบปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 0.40 บาท/ลิตร จากเดิมจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ สำหรับดีเซล 0.80 บาท/ลิตร ปรับลดเหลือ 0.40 บาท/ลิตร ทั้งนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ผลจากการนำกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้รักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันดีเซล ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปรับอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ครั้งนี้ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายรับลดลงประมาณวันละ 23 ล้านบาท สำหรับกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2557 มีฐานะสุทธิติดลบประมาณ 7,276 ล้านบาท

MThai News