สรรพากรเตือนรีบยื่นแบบภ.ง.ด.90-91 เกินเวลามีโทษปรับ

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / สรรพากรเตือนรีบยื่นแบบภ.ง.ด.90-91 เกินเวลามีโทษปรับ

“กรมสรรพากร” เตือนผู้เสียภาษี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 – ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ตก่อนวันที่ 8 เม.ย.นี้ ส่วนแบบยื่นส่งเอกสาร ต้องยื่นภายใน 31 มี.ค.57..เมื่อวันที่ 28 มี.ค.

Tax01

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91) ประจำปีภาษี 2556 แล้ว โดยการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 แบบปกติ หรือแบบกระดาษนั้น ผู้เสียภาษีจะต้องยื่นภายใน วันที่ 31 มี.ค.57 ส่วนการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ได้รับสิทธิขยายเวลาถึงวันที่ 8 เมษายน 2557

ดังนั้น จึงขอให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระ และต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  ทั้งนี้ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบฯ ได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call  Center โทร.1161 ซึ่งขณะนี้ ได้ขยายเวลาให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. ของทุกวันทำการ จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2557 และให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. อีกด้วย

MThai News