“คมนาคม” พร้อมรับใช้ประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานต์

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / “คมนาคม” พร้อมรับใช้ประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานต์

หน่วยงานด้านการคมนาคมไทย แสดงความมั่นใจพร้อมให้บริการประชาชนช่วงสงกรานต์ ย้ำพนักงานขับขี่ดูแลความปลอดภัยเข้มงวด วอนประชาชนขับรถโดยไม่ประมาท

Transport+

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุ กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมมาตรการดูแลการเดินทางช่วงเทศกาลงกรานต์ ตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะรถยนต์สาธารณะและส่วนบุคคล ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดจุดสถานที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถก่อนการเดินทาง พร้อมกำชับเข้มรถสาธารณะทุกประเภท จะต้องไม่ดื่มสุราของมึนเมาต่างๆ ในช่วงที่ให้บริการทั้งเที่ยวไปและกลับเด็ดขาด หากตรวจพบผู้ขับขี่รถสาธารณะฝ่าฝืนกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนผู้ขับขี่รถส่วนบุคคลและรถสาธารณะไม่ควรขับรถเร็วและไม่ประมาท

นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบก ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กรมขนส่งทางบก สมาคม และผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ที่มีให้บริการกว่า 5,000 คันภายใต้ “โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้านความปลอดภัยในการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง” โดยการนำบทบัญญัติ 10 ประการ รถโดยสารประจำทางมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยเชื่อว่า หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ คาดว่าในปี 2557 จะสามารถช่วยลดจำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา

ด้านนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บ.ข.ส.) กล่าวถึง แผนปฏิบัติการเดินรถช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินว่าการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ประชาชนจะเดินทางหนาแน่นช่วงวันที่ 11-12 เม.ย. และคาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 200,000 คน/วัน ส่วนการเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร จะทยอยกลับในช่วงวันที่ 15-20 เม.ย. โดยรวมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-20 เม.ย. คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านคน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน ได้เพิ่มความเข้มงวดเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารรถสาธารณะ หากไม่คาดเข็มขัดก็จะไม่ออกเดินทาง และเข้มงวดการกำกับดูแลรถตู้โดยสาร และรถโดยสาร 2 ชั้น โดยพนักงานขับรถต้องชำนาญเส้นทาง จึงสามารถเข้ามาให้บริการผู้โดยสารได้

ด้านนายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) กล่าวถึงการเดินทางโดยเครื่องบินว่า ได้จัดทำแผนความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 เบื้องต้นคาดว่าจะมีเที่ยวบินกว่า 12,200 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารประมาณ 1.86 ล้านคน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 9.6% และ 4.2% ตามลำดับ

นอกจากนี้ทอท.มั่นใจว่าพร้อมให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ทั้งการรักษาความสะอาดสถานที่ และห้องสุขา การจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าและประสานผู้ประกอบการ เพิ่มเจ้าหน้าที่ลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรองรับกระเป๋า รวมทั้งประสานกับผู้ประกอบการให้จัดรถยนต์บริการประเภทต่างๆ คอยให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางออกจากท่าอากาศยาน

MThai News