ขึ้นค่าเอฟทีวันนี้ ส่งผลค่าไฟฟ้าขึ้น 3 บ.32 สต.ต่อหน่วย

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ขึ้นค่าเอฟทีวันนี้ ส่งผลค่าไฟฟ้าขึ้น 3 บ.32 สต.ต่อหน่วย

“เรกูเลเตอร์” เตรียมสรุปขึ้นค่าเอฟทีรอบบิลใหม่เดือนพ.ค.-ส.ค.ประมาณ 7-10 สต.ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟครัวเรือนเฉลี่ย ปรับสูงขึ 3 บาท 82 สต.ต่อหน่วย

151FTA++

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือ เรกูเลเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุมพิจารณาต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ เอฟที รอบบิลใหม่ระหว่างเดือนพ.ค.ถึง ส.ค. โดยจะพิจารณาจากสถิติการใช้ไฟฟ้าในช่วง 4 เดือนแรก และคาดการณ์ 4 เดือนข้างหน้า เพื่อหาค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้ไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้ถือว่า ราคาต้นทุนเฉลี่ยจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่ำกว่าคาดการณ์ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่ราคาเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตไฟฟ้ามีราคาสูง และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอ่อนค่าทุกๆ 1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลต่อค่าเอฟที 5-6 สตางค์ จึงต้องหารืออย่างรอบคอบ

ทั้งนี้มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เตรียมสรุปค่าเอฟที รอบบิลใหม่ระหว่างเดือนพ.ค.ถึงส.ค.โดยจะปรับขึ้นประมาณ 7-10 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งจะต้องหารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก่อนประกาศให้ประชาชนทราบในช่วงกลางเดือนพ.ค.นี้ มีผลทำให้ค่าไฟฟ้าครัวเรือนเฉลี่ย ปรับสูงกว่า 3 บาท 32 สตางค์ต่อหน่วย

MThai News