“ม.หอการค้าไทย” แจงแรงงานไทยหนี้ท่วมสูงสุดรอบ6ปี

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / “ม.หอการค้าไทย” แจงแรงงานไทยหนี้ท่วมสูงสุดรอบ6ปี

ม. หอการค้าไทย รายงานแรงงานไทยหนี้ท่วมสูงสุดรอบ 6 ปี ส่วนใหญ่กู้มาใช้จ่ายประจำวันและค่าที่อยู่อาศัย ขณะที่ค่าแรงงานขั้นต่ำวันละ 300 บาท

3230247911++

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “สถานภาพแรงงานไทย กรณีผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท” จากกลุ่มตัวอย่างแรงงานทั่วประเทศจำนวน 1,200 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 17-21 เม.ย. 2557 พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ 76.1% ไม่มีเงินออม และ 93.7% มีภาระหนี้สิน ซึ่งเป็นอัตราที่แรงงานมีภาระหนี้สินพุ่งสูงสุดในรอบ 6 ปี ทั้งที่มีการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาทมาเป็นเวลาครบ 1 ปีแล้ว โดยมีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 106,216 บาท มีอัตราผ่อนชำระต่อเดือน 6,639 บาท

ส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบ 56.1% มีภาระต้องจ่ายเดือนละ 7,412 บาท และเป็นหนี้ในระบบ 43.9% มีภาระต้องจ่ายหนี้เดือนละ 5,456 บาท ถือเป็นยอดหนี้ที่จะต้องจ่ายสูงสุดจากที่เคยสำรวจมาในรอบ 6 ปี นับจากปี 52 สะท้อนให้เห็นว่าแรงงานไทยต้องแบกรับภาระหนี้มากกว่ารายได้ที่แท้จริง สำหรับวัตถุประสงค์ในการกู้เงินส่วนใหญ่ 46.6% นำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รองลงมาคือผ่อนชำระค่าที่อยู่อาศัย 20.9% และเป็นหนี้ค่ายานพาหนะ13.2%

ทั้งนี้การสำรวจภาคธุรกิจพบว่า ยังไม่มีการจ้างแรงงานใหม่และไม่ถึงขั้นปรับลดแรงงานลง แต่หากการเมืองยังไม่มีเสถียรภาพและเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น อาจจำเป็นต้องลดแรงงานลงในเดือนก.ย.-ต.ค.นี้ หลังจากที่ธุรกิจได้ลดเวลาทำงาน และเงินรายได้พิเศษลงแล้ว ซึ่งหากเกิดเหตุเลิกจ้างขึ้นจริง จะทำให้อัตราว่างงานมีโอกาสเพิ่มขึ้น 1.5-1.7% ของแรงงานทั้งหมด หรือว่างงานประมาณ 600,000 คน มากที่สุดในรอบ 10 ปี จากเดิมที่คาดว่าจะมีการว่างงานเพิ่มขึ้น 0.7% หรือ 400,000 คน โดยประเมินบนพื้นฐานเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัว 0-2% แต่หากการเมืองยังไม่มีเสถียรภาพจะกระทบต่อภาคธุรกิจ และอาจทำให้แรงงานตกงานเพิ่มขึ้นอีก

MThai News