“ชัชชาติ”ดันไทยฮับการบิน – ลดเวลาต่อเครื่องสุวรรณภูมิ

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / “ชัชชาติ”ดันไทยฮับการบิน – ลดเวลาต่อเครื่องสุวรรณภูมิ

“ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ชี้ไทยยังมีโอกาสเป็นศูนย์กลางการบิน ในภูมิภาคเอเซีย จากจุดเชื่อมต่อเครื่องบินที่ใช้เวลาน้อย พร้อมลงทุน 1,700 ล้านบาท เป้าหมายเพิ่มศักยภาพบริการผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบินเหลือ 45 นาที

644808-topic

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางการบิน (ฮับ) ภูมิภาคได้หรือไม่จะต้องกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ให้ชัดเจนกว่านี้ เพราะทางสิงคโปร์ประกาศเป็นฮับโดยดึงสายการบินใหญ่ๆ ไปใช้ฐานบินเดินทางไปยุโรป แต่ในแง่ภูมิศาสตร์ของไทยจะเน้นเป็นฮับ ในเรื่องการเชื่อมต่อเครื่องที่ใช้เวลาน้อยจากปัจจุบันที่ใช้เวลาเฉลี่ย 90 นาทีเป็น 45 นาทีได้ก็จะเป็นโอกาสที่ดี

ทั้งนี้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน มูลค่า 1,700 ล้านบาท ช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการผู้โดยสารที่เปลี่ยนเที่ยวบินเหลือที่ 60 นาที ในระยะแรก ถือเป็นก้าวหนึ่งในการเป็นฮับ นอกจากนี้จะต้องลดคอขวดเส้นทางเดินทางอากาศและเพิ่มขีดการรองรับของท่าอากาศยานเพื่อให้รับเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้น

นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.)กล่าวว่า ขณะนี้ ปริมาณการจราจรทางอากาศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค เติบโตอย่างมาก ปีที่ผ่านมา มีปริมาณการจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้น 20% โดยสุวรรณภูมิมีปริมาณการจราจรทางอากาศ 669,002 เที่ยวบินต่อปี และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2 ล้านเที่ยวบินต่อปีในปี 2030 และอยู่อันดับ 12 ของโลก โดยหากเปรียบเทียบห้วงอากาศของไทยขนาด 513,120 ตร.กม. กับอังกฤษที่มีพื้นที่ 243,610 ตร.กม. แต่มี 2,125,984 เที่ยวบินต่อปี และเยอรมันที่มีพื้นที่ 351,168 ตร.กม.มี 2,952,624 เที่ยวบินต่อปี มากกว่าไทย4-5 เท่าโดยไม่มีปัญหาเที่ยวบินล่าช้า ดังนั้นสนามบินสุวรรณภูมิยังมีโอกาสรองรับได้ถึง 3 ล้านเที่ยวบินต่อปี

อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการบินจะต้องมีความสามารถในการรองรับและมีความปลอดภัย ซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหาเช่น การจุโคมยี่เป็ง งานบุญบั้งไฟที่ขณะนี้รุ่นใหม่ยิงขึ้นได้สูงกว่าเดิม รวมถึงมีปัญหาการรบกวนการสื่อสารของวิทยุชุมชน

MThai News