“นิด้าโพล” ชี้คนไทยดูทีวีผ่านดาวเทียม แต่ไม่รู้วิธีดูทีวีดิจิตอล

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / “นิด้าโพล” ชี้คนไทยดูทีวีผ่านดาวเทียม แต่ไม่รู้วิธีดูทีวีดิจิตอล

“นิด้าโพล” เผยประชาชนส่วนใหญ่ 61.99% ชมทีวีผ่านจานดาวเทียม แต่ไม่รู้ความแตกต่างระหว่าง “ทีวีอนาล็อก” กับ “ทีวีดิจิตอล” และ 46.76% ไม่ทราบต้องทำอย่างไรตจึงดูทีวีดิจิตอลได้

THAILAND-POLITICS-PROTEST

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนไทยกับการเข้าถึงระบบทีวีดิจิตอล” จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,221 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ เกี่ยวกับความเข้าใจต่อระบบทีวีดิจิตอล และการรับทราบถึงช่องทางการรับชมทีวีดิจิตอล พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ 61.99% ระบุว่า รับชมทีวีผ่านระบบจานดาวเทียม เช่น True PSI DTV ไทยแซท เป็นต้น รองลงมา 21.47% ระบุว่า รับชมผ่านระบบเสาก้างปลา 15.74% รับชมผ่านระบบสายเคเบิลทีวีชุมชน ตามคอนโดฯอพาร์ตเมนต์ ห้องพัก เป็นต้น 0.32% ระบุว่า ไม่มีทีวีดู อาศัยดูกับเพื่อนบ้าน หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทน และ 0.48% ไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจ

ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชน ถึงความแตกต่าง ระหว่าง “ทีวีอะนาล็อก” กับ “ทีวีดิจิตอล” พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ 46.27% ระบุว่า ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลย 23.18% ระบุว่า มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย 26.62% ระบุว่า มีความรู้ความเข้าใจในระดับดี มีเพียง 3.93% เท่านั้น ที่ระบุว่า มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก ท้ายสุด เมื่อถามประชาชนต่อการรับทราบถึงวิธีการรับชม “ทีวีดิจิตอล” พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ 46.76% ระบุว่า ไม่ทราบถึงวิธีการรับชม “ทีวีดิจิตอล” เลย 19.33% ระบุว่าทราบในระดับน้อย 27.44% ระบุว่า ทราบในระดับดี ขณะที่ 6.47% ระบุว่า ทราบถึงวิธีการรับชม “ทีวีดิจิตอล” ในระดับดีมาก

MThai News