“โฆสิต” ชี้รัฐบาลใหม่คืนเงินชาวนาเป็นงานเร่งด่วน

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / “โฆสิต” ชี้รัฐบาลใหม่คืนเงินชาวนาเป็นงานเร่งด่วน

“นายแบงก์กรุงเทพ”  ชื่นชมมาตรการยุติความรุนแรง วอนขอรัฐบาลใหม่จ่ายเงินชาวนาเป้นอันดับแรก

Kosit Pun1545
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เป็นเรื่องดีที่มีมาตรการมาหยุดความรุนแรงการเมือง ระบุรัฐบาลใหม่ที่เข้ามา ต้องจ่ายเงินชาวนาอันดับแรก ซึ่งส่วนตัว มองว่าความกังวลของภาคธุรกิจ ที่ว่าเลวร้ายที่สุดของประเทศคือ เหตุการณ์ความรุนแรง ไม่มีความสงบ ดังนั้นการมีอะไรก็ไดที่ทำให้เกิดความสงบอย่างถาวรหรือยั่งยืนน่าจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะความ ไม่สงบมีปัญหามากไม่ว่าจะมีรัฐบาลหรือไม่ ซึ่งหากมีการจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศแล้ว

สิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือ การจ่ายเงินค่าข้าวให้ชาวนา เพราะเอาข้าวเขามาแล้ว ทั้งนี้ ประเทศไทยเรามีปัญหาหลักๆ 2 เรื่องคือ 1.ผลกระทบจากนโยบายประชานิยม ซึ่งเป็นตัวกดดันความต้องการภาย ในประเทศไปอีกนานพอสมควร และ2. ความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งทุกคนลงมติว่าเมื่อมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มแล้ว และเหตุการณ์ที่ไม่สงบสิ้นสุดลง จะส่งผลให้สถานการณ์และบรรยากาศในประเทศดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาการเมืองจะคลี่คลาย

แต่เศรษฐกิจจะยังฟุบซึ่งภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากการส่งออก ที่มีสัดส่วน 73%ของจีดีพี หากส่งออกขยายตัวได้ 5% ความหวังให้ เศรษฐไทยขยายตัว 2-3% ก็มีโอกาสที่จะ เห็นได้ ส่วนการที่จะมีรัฐบาลเข้ามาบริหาร ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มากเพราะงบประมาณภาครัฐมีสัดส่วนเพียง 18% ของจีดีพีเท่านั้น ทั้งนี้ มองว่าแม้จะมีหรือไม่มีรัฐบาล แต่หากภาคเอกชนและ หน่วยงานที่มีอยู่ช่วยกันขับเคลื่อนการส่งออก น่าจะทำให้ปีนี้เศรษฐกิจโตได้ 2.5% ซึ่งหากเทียบกับปีที่แล้วที่ขยายตัว เพราะงบประมาณภาครัฐมีสัดส่วนเพียง 18% ของจีดีพีเท่านั้น ทั้งนี้ มองว่าแม้ จะมีหรือไม่มีรัฐบาล แต่หากภาคเอกชนและหน่วยงานที่มีอยู่ช่วยกันขับเคลื่อนการส่งออก น่าจะทำให้ปีนี้เศรษฐกิจโตได้ 2.5% ซึ่งหากเทียบกับปีที่แล้วที่ขยายตัว

 

Mthai News