ยกฟ้อง อมเรศ ศิลาอ่อน คดีขายสินทรัพย์ 56 ไฟแนนซ์

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ยกฟ้อง อมเรศ ศิลาอ่อน คดีขายสินทรัพย์ 56 ไฟแนนซ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยกฟ้อง อมเรศ ศิลาอ่อน  อดีต ปธ.ปรส. ไม่ผิดประมูลขายสินทรัพย์ 56 ไฟแนนซ์เน่าปี 2541

32-1

วันนี้ (17 มิ.ย.)ที่ห้องพิจารณา 805 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เมื่อเวลา 10.00 น . ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีขายสินทรัพย์สถาบันการเงิน 56 แห่ง(ไฟแนนซ์เน่า) คดีดำ อ.3344/2551 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้องนาย อมเรศ ศิลาอ่อน อายุ 81 ปี อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ที่ 1 นาย วิชรัตน์ วิจิตรวาทการ อายุ 67 ปี อดีตเลขาธิการ ปรส และกรรมการ กับเลขานุการปรส. ที่ 2 บริษัท เลแมน บาเดอร์ส โฮลดิ้ง อิงค์ จำกัด โดยนาย ชาร์ล เจสัน รูบิน ผู้รับประโยชน์ที่ 3 บริษัท เลแมน บาเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยนาย ชาร์ล เจสัน รูบิน ที่ปรึกษา ปรส. ที่ 4 กองทุนรวมโกลบอลไทย พร็อพเพอร์ตี้ ผู้รับโอนสิทธิจากการประมูลสินทรัพย์ ที่ 5 และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด ที่ 6 เป็นจำเลยที่ 1 – 6 ตามลำดับ ฐานกระทำผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงาน ในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 11

กรณีเมื่อระหว่างวันที่ 2 มิ.ย. – 1 ต.ค. 2541 จำเลยที่ 1 – 2 มีมติให้จำหน่ายสินทรัพย์หลักการเช่าซื้อที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2541 และ ได้ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมอีกหลายประการ เอื้อประโยชน์ให้บริษัท เลแมน บาเดอร์ส โฮลดิ้ง อิงค์ จำกัด จำเลยที่ 3 เข้าร่วมประมูล แต่เมื่อถึงวันทำสัญญากลับมีการวางแค่เงินประกัน 10 ล้านบาท โดยยังไม่ได้ชำระเงินงวดแรก จึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้เกิดการยกเว้นภาษีส่งผลให้รัฐเสียหาย

คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา 17 ก.ย.2555 ว่าการกระทำของจำเลยที่ 1-2 มีความผิดตามฟ้อง จึงให้จำคุกนายอมเรศ ประธาน ปรส. และนายวิชรัตน์ เลขาธิการ ปรส. จำเลยที่ 1-2 คนละ 2 ปี และปรับคนละ 20,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้คนละ 3 ปี เนื่องจากเคยประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ ส่วนจำเลยที่ 3-6 พิพากษาให้ยกฟ้อง

ต่อมาจำเลยที่ 1-2 ยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดีว่า ในการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ ไม่มีผู้ใดได้รับความเสียหาย จึงขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว เห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1-2 ฟังขึ้น จึงพิพากษาแก้ให้ยกฟ้อง

MThai News