ปชช.หนุนสมคิด ขึ้นดูแลเศรษฐกิจชาติ ช่วย คสช.

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ปชช.หนุนสมคิด ขึ้นดูแลเศรษฐกิจชาติ ช่วย คสช.

นิด้าโพล เผยผลสำรวจประชาชนร้อยละ 20.78 หนุนสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดูแลด้านเศรษฐกิจช่วยคสช.

วันนี้ 1 ก.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายบงานว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ใครควรเป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจในรัฐบาล คสช.”รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับบุคคลที่ประชาชนเห็นว่า มีความเหมาะสมเป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจมากที่สุด ภายใต้การบริหารประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งจากผลการสำรวจ

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด (รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) โดยรัฐบาลที่จะมาจากการแต่งตั้งของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 20.78 ระบุว่า ควรเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองลงมา ร้อยละ 15.43 ระบุว่า ควรเป็น ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ร้อยละ 13.19 ระบุว่า ไม่มีใครเหมาะสม ร้อยละ 6.47 ระบุว่า ควรเป็น ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ร้อยละ 6.24 ระบุว่า ควรเป็น หัวหน้า คสช. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 5.68 ระบุว่า ควรเป็น ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

 

MThai News