6 เดือนยอดร้องเรียนใช้บริการแท็กซี่กว่า 15,000 ราย

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / 6 เดือนยอดร้องเรียนใช้บริการแท็กซี่กว่า 15,000 ราย

กรมการขนส่งทางบก ระบุ ครึ่งปีแรก 2557 มีประชาชนร้องเรียนการให้บริการ รถแท็กซี่ ผ่าน 1584 กว่า 15,000 ราย ความผิดส่วนใหญ่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2557 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557) กรมการขนส่งทางบก ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ใช้บริการ รถแท็กซี่ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 จานวน 15,632 ราย

04

ทั้งนี้ ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ การปฏิเสธ ไม่รับผู้โดยสาร จำนวน 5,315 ราย แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ จำนวน 2,261 ราย ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว จานวน 1,823 ราย ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง จานวน 1,543 ราย และ ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร จานวน 1,100 ราย ซึ่งทั้งหมดมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท โดยกรมการขนส่งทางบก ได้เรียกตัวผู้กระทาผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและเปรียบเทียบปรับแล้ว จำนวน 13,247 ราย หรือ คิดเป็นร้อยละ 84.74 ที่เหลืออยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อเปรียบเทียบปรับต่อไป

สำหรับการร้องเรียนรถตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบก ในช่วงเดียวกัน (มกราคม – มิถุนายน 2557) มีจานวน 6,854 ราย ความผิดส่วนใหญ่ คือ ขับรถประมาทหวาดเสียว จำนวน 2,217 ราย ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้ายรถประจำทาง จำนวน 1,035 แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ จำนวน 1,028 ราย ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมาย จำนวน 368 ราย ซึ่งความผิดดังกล่าวนี้มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

นอกจากนี้ยังได้รับเรื่องร้องเรียนการเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กาหนด จำนวน 276 ราย ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท อย่างไรก็ตาม กรมฯจะนำข้อมูลมาพิจารณาในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพื่อลงโทษผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย

MThai News