บางจาก ซื้อหุ้น รง.ผลิตเอทานอล 765 ล้านบาท

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / บางจาก ซื้อหุ้น รง.ผลิตเอทานอล 765 ล้านบาท

บางจาก ซื้อหุ้น บีซีพี ไบโอเอทานอล มูลค่า 765 ล้านบาท ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังขนาดกำลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

36

รายงานข่างแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ BCP มีมติให้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพี ไบโอเอทานอล ที่จะจัดขึ้นภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จ ซึ่งเป็นการซื้อจาก บริษัท สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด จำนวน 7,650,000 หุ้น คิดเป็น 85% ของทุนจดทะเบียน รวมมูลค่า 765 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินเป็นที่ดินและโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังขนาดกำลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปัจจุบันบริษัท บางจากฯ มีความต้องการใช้เอทานอลมาผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ประมาณ 700,000 ลิตรต่อวัน และมีเป้าหมายจะเพิ่มเป็น 1,000,000 ลิตรต่อวัน ในปี 2563 เนื่องจากประชาชนให้ความเชื่อมั่นและนิยมใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์มากขึ้น ประกอบกับค่ายรถยนต์ต่างๆ ได้ผลิตรถรุ่นใหม่ที่รองรับการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

MThai News