พรายพลแนะจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลเพิ่ม4บ./ลิตร

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / พรายพลแนะจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลเพิ่ม4บ./ลิตร

พรายพล” แนะควรจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลเพิ่ม 4 บาทต่อลิตร แก้ปัญหาการบิดเบือนกลไกตลาด

557480-01

นายพรายพล คุ้มทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในงานสัมมนาวิกฤติความเสี่ยงพลังงานกับอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ว่า ปัจจุบันแนวโน้มการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าและใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น แนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นอาจต้องมีการปรับสัดส่วนซื้อพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงภายในประเทศ ขณะเดียวกันภาพรวมการใช้น้ำมันและก๊าซหุงต้ม LPG และก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ NGV ที่มีปริมาณการใช้ที่มากเกินไป

และมีการตรึงราคาเพื่อให้ถูกกว่ากลไกตลาด ทำให้เกิดผลเสียต่อนโยบายพลังงานของประเทศ ดังนั้น เห็นว่าควรมีการปรับอัตราโครงสร้างภาษีเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสม โดยภาษีน้ำมันดีเซลที่ปัจจุบันเก็บเพียงไม่ถึง 1 สตางค์ต่อลิตร ควรปรับเป็น 4.00 บาทต่อลิตร ซึ่งน้ำมันชนิดนี้เป็นชนิดเดียวที่เสนอให้มีการปรับขึ้น เพราะเป็นน้ำมันที่มีการใช้มากที่สุดของประเทศ ประมาณ 60 ล้านลิตรต่อวัน และผลจากการลดภาษีดังกล่าวทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียรายได้ คิดเป็นประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี

เทียบเท่ากับวงเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ รถไฟฟ้า 1 สาย ขณะที่น้ำมันชนิดอื่น ต้องการให้มีการปรับลดภาษีลง ซึ่งมองว่าระดับภาษีประมาณ 4 บาทต่อลิตรของน้ำมันทุกชนิดถือว่าเหมาะสม จะช่วยทำให้สามารถรักษาระดับการจัดเก็บภาษีของประเทศ และแก้ปัญหาการบิดเบือนกลไกภาษีในน้ำมันบางชนิดได้