สรรพากรเตรียมชูภาษีมรดกลดช่องว่างให้คนจน

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / สรรพากรเตรียมชูภาษีมรดกลดช่องว่างให้คนจน

สรรพากรเสนอร่างกฏหมาย ภาษีมรดก เกิน50ล้านหัก10% ตามคำเรียกร้องตลอดหลายปี เเละได้ดำเนินงานศึกษาตามคำสั่งของ คสช.

แหล่งข่าวจากกรมสรรพากรเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ร่างภาษีมรดก ซึ่งใจความสำคัญสำคัญ 4 ข้อ คือ

1

1 เก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับมรดก
2 มรดกที่ถูกเก็บภาษี ต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ หุ้น เงินฝากหรือพันธบัตร เป็นต้น
3 อัตราภาษีที่กำลังอยู่ระหว่างพิจารณานั้น จะจัดเก็บในอัตราสูงกว่า 5% แต่น้อยกว่า 30% ของราคาสินทรัพย์ และ
4 เก็บภาษีมรดกจะจัดเก็บจากสินทรัพย์ที่อยู่ในตลาด หลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์

ซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่มีข้อยุติ โดยแนวทางการเก็บภาษีมรดกที่มีการหารือกัน มีทั้งการเก็บภาษีมรดกจากกองมรดก โดยให้เสียภาษีก่อนที่จะแบ่งให้กับผู้รับมรดก โดยกำหนดว่ากองมรดกต้องมีมูลค่าเท่าไรถึงจะต้องเริ่มเสียภาษีมรดก นอกจากนี้ยังเก็บภาษีมรดกจากผู้ที่ได้รับ จะกำหนดว่าผู้ที่รับมรดกมูลค่าเกินเท่าไรถึงต้องเสียภาษีมรดก

“กรณีที่ชาวนาได้รับมรดกเป็นที่นาไม่กี่ไร่ ไม่ต้องเสียภาษีมรดกอย่างแน่นอน การออกกฎหมายเก็บภาษีมรดก ต้องไม่กระทบกับการกระจายรายได้ฐานราก ซึ่งเป็นนโยบายที่ คสช. ให้ความสำคัญ เพื่อให้คนจนหรือรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางกรมสรรพากรจึงไม่อยากให้คนจนหรือมีรายได้น้อยกังวล เพราะการกำหนดมูลค่าของมรดกที่ผู้ให้หรือผู้ได้รับต้องมีมูลค่าสูงระดับหนึ่ง ถึงต้องเสียภาษีมรดก”

 

MThai News