ตลท.แขวน H บ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ตลท.แขวน H บ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ แขวนป้าย H หลักทรัพย์ ” เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า ” หลังพบมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสารสนเทศการเพิ่มทุน หวั่นนักลงทุนสับสนและรอชี้แจงความชัดเจนจากบริษัท พร้อมให้บริษัทแจงเพิ่มโครงการโซลาร์ฟาร์มว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการศึกษาและขั้นตอนต่างๆที่จะต้องดำเนินการ

30

เช้าวันนี้(20 ส.ค.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) แขวนเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) หรือ AJP หลังพบว่าบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสารสนเทศเกี่ยวกับข่าวการเพิ่มทุนของบริษัท อาจทำให้นักลงทุนสับสนเกี่ยวกับความถูกต้องของสารสนเทศและข้อเท็จจริงของประเด็นที่บริษัทชี้แจง

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเช้าของวันที่ 20 สิงหาคม 2557เป็นต้นไปจนกว่า บริษัทจะมีการชี้แจงถึงเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความดังกล่าวและให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมให้ชัดเจนเกี่ยวกับสารสนเทศที่ระบุเกี่ยวกับโครงการโซลาร์ฟาร์มว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการศึกษาและขั้นตอนต่างๆที่จะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาว่าสมควรดำเนินโครงการหรือไม่

ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนของสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ต่อไป

MThai News