พณ.อนุมัติต่างด้าวอีก 36 ราย ลงทุนในไทย

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / พณ.อนุมัติต่างด้าวอีก 36 ราย ลงทุนในไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอนุมัติต่างด้าวอีก 36 ราย ลงทุนในไทยเพิ่มในเดือน ส.ค. เงินลงทุนกว่า 1,170 ล้านบาท

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 36 ราย ในเดือนสิงหาคม

9

โดยจะมีเงินลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 1,170 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 343 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ ในกลุ่มและบริษัทคู่ค้า จำนวน 27 ราย ธุรกิจสำนักงานผู้แทน ภูมิภาค จำนวน 6 ราย ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 2 ราย ธุรกิจนายหน้าตัวแทน จำนวน 1 ราย

ส่งผลให้ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2557 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 261 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 14,219 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5