กรุงเทพโพลล์ชี้ มาตรการเงินโอนแก้จนคนขยัน อาจได้ผลดี”

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กรุงเทพโพลล์ชี้ มาตรการเงินโอนแก้จนคนขยัน อาจได้ผลดี”

กรุงเทพโพลล์ สำรวจนักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 54 หนุนแนวคิด มาตรการเงินโอน แก้จน คนขยัน” เชื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้

 2

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพลล์ เปิดเผย ผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง “มาตรการเงินโอน แก้จน คนขยัน” พบนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.5 สนันสนุนแนวคิด มาตรการเงินโอน แก้จน คนขยัน โดยให้เหตุผลว่า จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และช่วยเหลือคนจน ขณะที่ร้อยละ 31.8 ไม่สนับสนุน ให้เหตุผลว่า เป็นนโยบายประชานิยม ไม่ได้เพิ่มผลิตภาพการผลิตไม่ช่วยให้คนขยันหางานหรือทำงานมากขึ้น

ส่วนนโยบายดังกล่าวจะมีความเป็นได้มากน้อยเพียงใด สามารถนำมาใช้ได้จริง กับรัฐบาลชุดใหม่ร้อยละ 44 เห็นว่าเป็นไปได้มากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 42.5 เห็นว่าเป็นไปได้น้อยถึงน้อยที่สุด

 

ที่มา

สปริงนิวส์