เมนูขาหุ้น เตรียมช้อป 19 หลักทรัพย์ รับปันผล

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เมนูขาหุ้น เตรียมช้อป 19 หลักทรัพย์ รับปันผล

ขาหุ้นเตรียมช้อป 14 หุ้น 4 กองทุน และอีก 1 วอแรนท์ใช้สิทธิ เตรียมขึ้น XD สัปดาห์หน้า

รวบรวม 19 หลักทรัพย์ที่เตรียมขึ้น XD เพื่อจ่ายปันผลสัปดาห์หน้า ประกอบไปด้วย

16

1 ก.ย.

AI             XD                    หุ้นละ  0.10 บาท   (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)

KBS          XD                    หุ้นละ  0.15 บาท   (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)

PB             XD                    หุ้นละ  0.50 บาท   (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)

QH            XD                    หุ้นละ  0.07 บาท   (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)

2 ก.ย.-  3 ก.ย.   ไม่มีหุ้นขึ้น XD

4 ก.ย.

CCP            XB                   11.8289:1

BCP            XD                   หุ้นละ  0.60 บาท

CK              XD                   หุ้นละ  0.20 บาท   (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)

CTARAF     XD                   หุ้นละ  0.095 บาท   (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)

EGCO         XD                   หุ้นละ  3.00 บาท   (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)

GOLDPF    XD                   หุ้นละ  0.095 บาท   (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)

KPNPF       XD                    หุ้นละ  0.157 บาท   (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)

M-II             XD                    หุ้นละ  0.187 บาท   (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)

MJLF           XD                   หุ้นละ  0.26 บาท   (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)

GL-W2         XE                    1:11.836 @ 2.95708 บาท

5 ก.ย

SCB             XD                    หุ้นละ  1.50 บาท

SCB-P          XD                    หุ้นละ  1.50 บาท

TAPAC         XD                    หุ้นละ  0.04 บาท   (รอบ 1 พ.ย.56-30 เม.ย.57)

TNPF           XD                    หุ้นละ  0.1875 บาท   (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57

MThai News