ก.พลังงาน เดินหน้าปฏิรูปพลังงาน หวังเห็นภาษีน้ำมันอัตราเดียว 3 บาท/ลิตร

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ก.พลังงาน เดินหน้าปฏิรูปพลังงาน หวังเห็นภาษีน้ำมันอัตราเดียว 3 บาท/ลิตร

กระทรวงพลังงานเดินหน้าปฏิรูปพลังงาน โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนทั้งประเทศ ก่อนสรุปแนวทางการปฏิรูป พร้อมระบุควรจัดเก็บภาษีน้ำมันในอัตราเดียวกันทั้งหมดที่ 3 บาทต่อลิตร

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP ปี 58-79)

18

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ 2 ล้านล้านบาท และมีอัตราการเติบโตของการใช้พลังงานอยู่ที่ 4.5% ต่อปี ทำให้ต้องมีการวางแผนในเรื่องพลังงาน ในการลดการนำเข้าพลังงานเพื่อประหยัดเงินทุนสำรองของประเทศ

โดยโครงการ “ทิศทางพลังงานไทย” จะจัดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเริ่มครั้งแรกที่กรุงเทพฯ และต่อด้วยจังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้คาดว่าผลจากการระดมความคิดเห็นทั่วประเทศ จะช่วยสร้างความเข้าใจต่อแผนด้านพลังงานต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาสรุป เพื่อกำหนดเป็นนโยบายพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ในขณะเดียวกันนายอารีพงศ์ เปิดเผยถึงการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันว่า ยังไม่ได้มีแผนยกเลิก เนื่องจากกองทุนน้ำมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาด และทำให้ราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงราคาไม่มากเกินไป

รวมถึงมีแนวคิดที่จะให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันทุกประเภทในอัตราเดียวที่ราว 3 บาท/ลิตร เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค แต่กรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เมื่อความนิยมการใช้พลังงานทดแทนมีเพิ่มขึ้น

 

MThai News