คสช.ไฟเขียวขึ้นราคา LPG-NGV

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คสช.ไฟเขียวขึ้นราคา LPG-NGV

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบปรับโครงสร้างราคาแอลพีจีและเอ็นจีวี เพื่อนำไปสู่การสะท้อนกลไกตลาดโลก โดยเอ็นจีวี ปรับภาคขนส่งเท่ากับครัวเรือน 22.63 บาท

28

จากการประชุม กบง.ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.เป็นประธาน เมื่อ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา โดย กบง. เห็นชอบหลักการในการปรับให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยในส่วนของกระทรวงพลังงาน ได้เตรียมข้อมูลนำเสนอการปรับโครงสร้างราคาแอลพีจี ซึ่งจำเป็นต้องปรับขึ้นส่วนของแอลพีจีภาคขนส่ง ให้เท่ากับครัวเรือนที่ 22.63 บาทต่อ กก. เนื่องจากแอลพีจีภาคขนส่งราคาอยู่ที่ 21.38 บาทต่อ กก. ต่างกัน 1.25 บาทต่อ กก.และหลังจากนั้นจึงจะปรับราคาเอ็นจีวีต่อไป

โดยมาตรการการปรับขึ้นแอลพีจีภาคขนส่ง ให้เท่ากับครัวเรือนมี 2 แนวทางคือการขึ้นทันที 1.25 บาทต่อกก.ซึ่งแนวทางนี้ต้องมีมาตรการมาดูแลและเยียวยา โดยรถสาธารณะให้ใช้ในราคาเดิม แต่หากทยอยขึ้นครั้งละ 62 สตางค์ต่อ กก.ก็อาจไม่ต้องมีมาตรการ แต่ทั้งหมดนี้คงจะต้องอยู่ที่ กบง.ว่าจะตัดสินใจอย่างไร.

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า หลัง คสช เห็นชอบหลักการการปรับโครงสร้างแล้ว ทางกระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างการให้ความรู้ด้านต้นทุน และเตรียมความพร้อมมาตรการดูแลผลกระทบโดยเฉพาะการบริการขนส่งที่เป็นสาธารณะในภาพรวมเมื่อ คสช.ให้ความเห็นชอบแล้ว กระทรวงพลังงานต้องรอรัฐบาลพิจารณาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งอาจต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) ก่อน ส่วนจะปรับขึ้นราคาเชื้อเพลิงใดก่อนและปรับขึ้นในลักษณะใด ขึ้นอยู่กับมติของ ครม.

MThai News