‘บางจาก’ แนะรัฐเลิกอุ้มภาษีดีเซล เสริมเอทานอล

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ‘บางจาก’ แนะรัฐเลิกอุ้มภาษีดีเซล เสริมเอทานอล

 บางจาก แนะรัฐเลิกอุ้มภาษีดีเซล ยกเลิกเบนซิน 95 พร้อมรับข้าวเน่าในโครงการรับจำนำข้าวมาผลิตเอทานอล

 นายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้ว่าราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสของสหรัฐฯ และเบรนท์ปรับตัวลดลง หลังปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นกว่าคาดการณ์

15

แต่ราคาน้ำมันของไทยจะลดลงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโยบายพลังงานแห่งชาติ (กบง.) ว่าจะเร่งแก้ปัญหาการขาดทุนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือไม่

ขณะที่นโยบายปรับโครงสร้างราคาดีเซล แม้ปัจจุบันรัฐบาลจะขึ้นภาษีจาก 0.005 สตางค์ เป็น 0.75 สตางค์ต่อลิตร ก็ตาม แต่ยังพบถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้น้ำมันโดยหันไปใช้ดีเซลเป็นจำนวนมาก

ทั้งที่ต้นทุนดีเซลและกลุ่มเบนซินไม่ได้แตกต่างกัน ดังนั้น หากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจริงๆ ก็ควรจะหามาตรการอื่นๆ มาช่วยเฉพาะกลุ่ม

ส่วนโครงสร้างดีเซลก็ควรปรับให้เหมาะสมโดยประกาศล่วงหน้าประมาณ 6 เดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าในการปรับแผนการผลิตรองรับ

นอกจากนี้ นายวิเชียร กล่าวถึงการรับข้าวเสื่อมคุณภาพจากรัฐบาลในโครงการจำนำข้าวมาผลิตเอทานอล ว่า ขณะนี้ทางบางจากได้มีความพร้อมรองรับ นำข้าวมาผลิตเป็นเอทานอล

แต่รัฐบาลเองยังไม่มีความชัดเจนว่าจะส่งมอบหรือไม่ ซึ่งต้องการเห็นนโยบายที่ชัดเจนของรัฐในการส่งเสริมเอทานอลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซิน 95