สรรพากรฯ เตือนยื่น ภ.ง.ด.94 ภายใน 30 กย.นี้

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / สรรพากรฯ เตือนยื่น ภ.ง.ด.94 ภายใน 30 กย.นี้

สรรพากรฯเตือนเร่งยื่น ภ.ง.ด.94 ภายใน 30 กย. นี้ แนะยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th

นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดี รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีฯ ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรขอแจ้งเตือนให้ผู้มีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(5)-(8)

ให้เร่งยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2557 (ภ.ง.ด.94) ซึ่งจะหมดช่วงเวลาการยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557

ภ.ง.ด.94, กรมสรรพากร, ยื่นภาษี
ยื่นแบภ.ง.ด.94 ภายใน 30 กย.นี้

 

ทั้งผู้ที่ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี และกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง

แต่หากมีการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ก็จะได้รับความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง โดยจะมีการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีการขยายสิทธิด้านเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษี ออกไปอีก 8 วัน โดยยื่นได้จนถึงวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557

 

MThai News