มติ กสท.ให้ช่อง 3 ออกอากาศคู่ขนานได้โดยไม่ผิดกฏหมาย

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / มติ กสท.ให้ช่อง 3 ออกอากาศคู่ขนานได้โดยไม่ผิดกฏหมาย

การประชุมบอร์ด กสท. มีมติ 3 ต่อ 2 เสียงรับรอง ช่อง 3 ออกคู่ขนานไม่เข้าข่าย “ไม่ประกอบกิจการด้วยตนเอง” เตรียมแจงหนังสือถึงช่อง3 ให้ยื่นผังรายการที่จะออกอากาศ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต


8

พลโทพีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสท.ล่าสุด (29 ก.ย. 2557) มีมติ 3 ต่อ 2 เสียง เห็นว่าการที่บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ประสงค์จะนำรายการโทรทัศน์ของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3) มาออกอากาศทางช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล เมื่อบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด (ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในระบบดิจิทัล) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติถูกต้องครบถ้วนแล้ว ย่อมไม่ถือว่าบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด “ไม่ได้ประกอบกิจการด้วยตัวเอง”

จึงมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จำกัด ให้ดำเนินการยื่นผังรายการที่จะออกอากาศ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้การนำเสนอผังรายการของ บริษัทบีอีซี – มัลติมีเดีย จำกัด ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ

สำหรับ กสท.ที่ลงมติเสียงข้างมาก ได้แก่ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ พลโทพีระพงษ์ มานะกิจ ขณะที่พ.อ.นที ศุกลรัตน์ และพ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า ขอสงวนความเห็นและมีความเห็นแย้ง

MThai News

……………………………………………………………………………………………