เตรียมช่วยเกษตรกรรับภัยแล้ง จ่ายวันละ 300

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เตรียมช่วยเกษตรกรรับภัยแล้ง จ่ายวันละ 300

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในฤดูแล้งปีนี้  โดยเตรียมจ้างงานเกษตรกรในพื้นที่ทำการขุดลอกคูคลอง จ่ายค่าแรงวันละ 300 บาท ใช้งบประมาณรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท

 

28

 

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สรุปแผนการช่วยเหลือเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบในฤดูแล้งปีนี้แล้ว โดยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางมีน้อยมากถึงขั้นวิกฤติ ดังนั้นภายในเดือน ต.ค.นี้ กระทรวงเกษตรฯจะประกาศให้งดทำนาปรัง และการทำประมงในลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด และลุ่มแม่น้ำแม่กลองโดยสิ้นเชิง

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการจ้างงานเกษตรกรในพื้นที่ทำการขุดลอกคูคลอง โดยจ่ายค่าแรงวันละ 300 บาท คาดว่าจะมีการจ้างงานเกษตรกรรวมประมาณ 260,000 คน ใช้เวลาจ้างงานประมาณ 4 เดือน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับรายได้จากโครงการนี้เฉลี่ยครัวเรือนละ 24,000 บาท ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นมาตรการเร่งด่วน คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยจะใช้เงินจากงบประมาณปกติและงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง

และในวันที่ 3 ต.ค.นี้ จะหารือกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร้องขอให้กระทรวงมหาดไทย งดประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด เพราะการประกาศเขตภัยพิบัติทำให้เกษตรกรที่ฝืนปลูกข้าวนาปรังได้รับเงินชดเชย

 

MThai News