‘คลัง’ เก็บรายได้ ปีงบ57 พลาดเป้า 8.8% ที่ 2.07 ลลบ.

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ‘คลัง’ เก็บรายได้ ปีงบ57 พลาดเป้า 8.8% ที่ 2.07 ลลบ.

คลัง‘ เผยยอดจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 57 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) อยู่ที่ 2.07 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ 8.8% จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ยอดจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2557 อยู่ที่ 2.07 ล้านล้านบาท

ต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ 8.8% เนื่องจากการหดตัวของมูลค่าการนำเข้า ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีต่ำกว่าที่ประมานการณ์

กฤษฎา จีนะวิจารณะ, คลัง, สศค., รายได้รัฐ, ปีงบประมาณ57
กฤษฎา จีนะวิจารณะ

 

โดยภาษีที่จัดเก็บจากฐานการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้า และอากรขาเข้าจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ

และผลประกอบการของภาคเอกชนไม่ขยายตัวเท่าที่ประมาณการไว้ ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำกว่าเป้าหมาย

รวมถึงภาษีที่จัดเก็บจากฐานการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตรถยนต์ และภาษีน้ำมันจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากอุปสงค์รถยนต์ในประเทศหดตัว

อย่างไรก็ดี การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นยังคงสูงกว่าประมาณการ และที่สำคัญเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2558

 

MThai News