ผู้ค้าเฮ! สินค้าไทยขนผ่านแดนอาเซียน ไม่ต้องเสียภาษี

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ผู้ค้าเฮ! สินค้าไทยขนผ่านแดนอาเซียน ไม่ต้องเสียภาษี

สนช.ผ่าน กม.ศุลกากร สินค้าไทยส่งออกอาเซียน ไม่เสียภาษี

เมื่อวาน(16 ต.ค.) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเอกฉันท์ 184 เสียง ให้มีกฏหมายกลางขนย้ายสินค้าผ่านแดน เอื้อประโยชน์ขนถ่ายสินค้าผ่านกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมยันไม่มีอำนาจสกัดยาสู่ประเทศที่ 3 ตามที่ FTA Watch กังวล

 

27
นางกฤติกา ปั้นประเสริฐ ผอ.สำนักกฎหมายกรมศุลกากร ในฐานะเลขานุการกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติศุลกากร กล่าวว่า หลังจากที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะส่งผลให้ประเทศไทยมีกฎหมายกลางในการขนย้ายสินค้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

โดยสิ่งที่ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ คือ เมื่อจะขนย้ายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ จะไม่มีการเสียภาษี เช่น เอกชนไทยต้องการส่งสินค้าไปประเทศสิงคโปร์ แต่ต้องผ่านแดนประเทศมาเลเซีย ก็จะไม่มีเสียภาษีที่ประเทศมาเลเซีย

นอกจากนี้ข้อกังวลของ FTA Watch ที่กลัวว่าจะมีการเปิดช่องให้มีการเอาเปรียบทางการค้าหรือเกิดการกลั่นแกล้งและขัดต่อหลักมนุษยธรรม ด้วยวิธีการฟ้องร้องขอให้เข้ายึดหรือจับกุมยานั้น กฎหมายฉบับนี้จะไม่มีผลเกี่ยวข้องหรือสกัดกั้นการขนถ่านยาไปสู่ประเทศที่สามแต่อย่างใด โดยกรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจาก FTA Watch มาชี้แจงทำความเข้าใจแล้ว เพราะเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจของกฎหมาย 12 ฉบับที่บังคับใช้อยู่แล้ว

 

MThai News