กบง.ขึ้น LPG ขนส่ง 63 สต. รีดดีเซลเพิ่ม 70 สต.

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กบง.ขึ้น LPG ขนส่ง 63 สต. รีดดีเซลเพิ่ม 70 สต.

กบง. เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันดีเซล

ที่ประชุม กบง.(20 ต.ค) เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันดีเซลขึ้น 0.70 บาท/ลิตร จากเดิม 3.00 บาท/ลิตร เป็น 3.70 บาท/ลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

 

DSC_0356

 

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กล่าวว่า การปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนครั้งนี้ไม่ส่งผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลแต่อย่างใด โดยน้ำมันดีเซลยังคงอยู่ที่ 29.39 บาท/ลิตร ซึ่งการปรับเพิ่มเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของดีเซล เพื่อต้องการให้ฐานะของกองทุนน้ำมันฯ เป็นบวกเร็วขึ้น และสามารถดำเนินการปรับโครงสร้างราคาพลังงานในอนาคต

ทั้งนี้ ผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซลครั้งนี้ จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ประมาณ 1,094 ล้านบาท/เดือน จากเดิมมีรายรับ 5,122 ล้านบาท/เดือน เป็นมีรายรับ 6,216 ล้านบาท/เดือน

โดยฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2557 ยังคงมีฐานะสุทธิติดลบประมาณ 1,985 ล้านบาท หากอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ไม่เปลี่ยนแปลง คาดว่าจะส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ จะเริ่มมีฐานะเป็นบวกภายใน 10 วัน

ซึ่งในการเก็บเงินเข้ากองทุนฯ นอกจากจะช่วยลดความผันผวนของราคาน้ำมันแล้ว ยังเป็นกลไกหลักที่ช่วยส่งเสริมภาคเกษตรในเรื่องของพลังงานทดแทน อาทิ เอทานอล และไบโอดีเซลอีกด้วย

 

MThai News