ส.อ.ท. เผยความเชื่อมั่นภาคอุตฯ ลดลง 2 เดือนติด

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ส.อ.ท. เผยความเชื่อมั่นภาคอุตฯ ลดลง 2 เดือนติด

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตฯตกตกลงติดต่อกัน จากความกังวลเกี่ยวกับความซบเซาของภาวะเศรษฐกิจ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย.57 อยู่ที่ 86.1 ลดลงจาก 88.7 ในเดือน ส.ค.

 

21

 

โดยเป็นการปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2  ซึ่งค่าดัชนีฯ ที่ปรับลดลงเกิดจากยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการที่ปรับตัวลดลง

อีกทั้งระดับความเชื่อมั่นที่ปรับลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับความซบเซาของภาวะเศรษฐกิจ และการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศ และการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงปัญหาสภาพคล่อง ทำให้ผู้ประกอบการขาดแรงกระตุ้นในการขยายการลงทุน

สำหรับดัชนีความเขื่อมั่นฯคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ 104.7 ปรับเพิ่มขึ้น 102.4 จากเดือน ส.ค. โดยค่าดัชนีฯ คาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น จากองค์ประกอบด้านยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ซึ่งหวังว่าจะทำให้ปรับเพิ่มขึ้นดัชนีปรับตัวสูงขึ้น

 

MThai News