ธ.ก.ส.ลงนามปล่อยกู้6พันล. รักษาเสถียรภาพราคายาง

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ธ.ก.ส.ลงนามปล่อยกู้6พันล. รักษาเสถียรภาพราคายาง
ธ.ก.ส. ลงนามปล่อยกู้องค์การสวนยาง 6,000 ล้านบาท รักษาเสถียรภาพราคายางพารา เริ่มโครงการ พฤศจิกายน 2557 ถึง เมษายน 2558

นายประเดิมชัย จันทน์เสนะ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. พร้อมด้วย นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง หรือ อ.ส.ย. ร่วมลงนาม การกู้เงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อรับซื้อยางในตลาด ในช่วงที่ราคายางตกต่ำวงเงินสินเชื่อ 6,000 ล้านบาท ระยะเวลา 18 เดือน

pic4fe001a80ba72

โดยรัฐบาลจะชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา FDR+1 และมีกระทรวงการคลัง ค้ำประกัน พร้อมทั้งให้ ธ.ก.ส. แยกบัญชีออกจากการดำเนินงานปกติ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ
นายประเดิมชัย กล่าวว่า การดำเนินการในโครงการนี้ เนื่องจากสถานการณ์ราคายางพาราในฤดูการผลิตปี 2557/2558 ราคาต่ำลงอย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อว่าการออกวงเงินกู้ดังกล่าวจะช่วยรักษาเสถียรถาพของราคายางพาราไว้ ได้