ตลท.ขึง SP หุ้น ADAM ยาว หลังหมกข้อมูล

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ตลท.ขึง SP หุ้น ADAM ยาว หลังหมกข้อมูล

ตลท.ยังคงห้ามการซื้อขายหุ้น ADAM ต่อไป หลังเข้าข่าย Cash Company และยังไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ตลท.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังคงห้ามการซื้อขายหุ้นของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ADAM จนกว่าบริษัทจะดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างครบถ้วน

หลังเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ADAM ได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวม 4 บริษัทซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับสื่อ และบันเทิง

Cash company, ข่าวหุ้น,
ADAM เข้าข่ายเป็ Cash Company หลังขายเงินลงทุนใน 4 บริษัท

 

ทำให้ ADAMเข้าข่ายเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดในรูปเป็นเงินสด Cash Company และ ADAM ได้นำส่งรายงานแสดงฐานะการเงิน

ภายหลังที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์ และงบการเงินไตรมาสที่ 3 ของปี 57 มายังตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงประกาศให้ ADAM เข้าข่ายเป็น Cash Company ซึ่งต้องดำเนินการให้มีธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ภายใน 12 เดือน

อย่างไรก็ตาม ADAM ยังไม่ได้ชี้แจงข้อมูล และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานก.ล.ต.ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 กันยายน 2557

โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท กีธา พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด หรือ KITHA ซึ่งกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างมีสาระสำคัญ

 

ติดตามข่าวสาร ตลาดหลักทรัพย์ คลิ๊กเลย>>>>>>>

 

MThai News

ตลท.แขวน H หุ้น WHA-HEMRAJ อีกรอบ