ตามนัด! 30 องค์กร แถลงการณ์ต้าน ‘หวยบนดิน’

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ตามนัด! 30 องค์กร แถลงการณ์ต้าน ‘หวยบนดิน’

ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 30 องค์กรออกแถลงการณ์ ต้านหวยบนดิน-หวยออนไลน์ แย้งแก้ปัญหาสลากเกินราคาไม่ได้ ส่อสร้างปัญหาอื่นตามมา

ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 30 องค์กร ได้แก่ เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน เด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เป็นต้น พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันอ่านแถลงการณ์คัดค้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

กรณีเตรียมปรับแก้กฎหมายเพื่อออกหวยบนดิน หวยออนไลน์ พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปสำนักงานสลากฯ และกลไกการทำงานทั้งระบบ

โดยเครือข่ายไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการออกสลากใหม่ ไม่ว่าจะเป็นหวยบนดิน หรือทายผลกีฬา เนื่องจากไม่สามาถแก้ปัญหาสลากเกินราคาได้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มการพนันในสังคมโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ประกอบกิจการ

และขอให้รัฐบาลจัดการให้สลากฯกระจายถึงผู้ค้ารายย่อยที่ค้าสลากจริงให้ได้มากที่สุด ขจัดระบบการค้าช่วงโควตาสลากฯ ระบบคนกลางที่เอารัดเอาเปรียบผู้ค้ารายย่อย และผู้บริโภค

รวมถึงเครือข่ายภาคประชาสังคมขอยืนยันที่จะคัดค้านนโยบายการแก้ปัญหาแบบสุกเอาเผากินนี้อย่างถึงที่สุด หากตราบใดไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการ และการค้าสลากฯอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ยังมีการเสนอให้ลดจำนวนงวดในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเหลือเพียงเดือนละ 1 งวด และให้เพิ่มจำนวนพิมพ์สลากเป็น 100 ล้านใบต่องวดเป็นการทดแทน

 

MThai News