พม.เล็งลดดอกเบี้ยโรงจำนำ เพิ่มเบี้ยคนพิการ

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / พม.เล็งลดดอกเบี้ยโรงจำนำ เพิ่มเบี้ยคนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมให้ของขวัญปีใหม่คนไทยด้วยการลดดอกเบี้ยโรงจำนำเหลือ 1% เพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 800 บาท และอื่น ๆ อีก 20 รายการ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เปิดเผยว่า กระทรวงฯมีของขวัญที่จะให้ประชาชน ประมาณ 20 ชิ้น

เบี้ยคนพิการ, ดอกเบี้ยโรงจำนำ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมแถลงให้ของขวัญพร้อมรัฐบาลอีก 20 รายการ

 

อาทิ การเพิ่มเบี้ยผู้พิการจาก 500 เป็น 800 บาทต่อเดือน การลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำให้แก่ผู้ยากไร้ที่มาใช้บริการให้เหลือเพียง 1% และจะมีการประมูลของหลุดโรงจำนำในราคาถูกด้วย

ทั้งยังมีการมอบเอกสารสิทธิทางที่ดินที่ พม.รับผิดชอบอยู่ให้แก่ประชาชน และการซ่อมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้อีกหลายรายการ โดยจะแถลงพร้อมกับรัฐบาล วันที่ 25 ธันวาคมนี้

พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยังกล่าวด้วยว่า ในวันที่ 13 ธ.ค. กระทรวงฯ จะคิกออฟ แถลงเปิดศูนย์เกี่ยวกับการรับแจ้งเรื่องความรุนแรง

ที่ได้พัฒนาปรับปรุงวางระบบสายด่วน 1310 ใหม่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐด้านการช่วยเหลือเยียวยาความรุนแรงต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้ปรับร่างบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการเข้าช่วยเหลือที่รวดเร็ว และมีช่องทางที่จะให้ผู้หญิงที่ทำงานในต่างประเทศได้ร้องเรียนทางเว็บไซต์ด้วย

 

MThai News