รู้ยัง? ไม่ใช่แค่กองทุนฯ แต่ประกันชีวิต ก็ลดหย่อนภาษีได้นะ

Home / การเงิน-การคลัง, ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / รู้ยัง? ไม่ใช่แค่กองทุนฯ แต่ประกันชีวิต ก็ลดหย่อนภาษีได้นะ

เรื่องควรรู้ประกันชีวิต และประกันสุขภาพสามารถนำมายื่นลดหย่อนภาษีปลายปีได้เช่นเดียวกับการซื้อกองทุน สูงสุดได้ไม่เกิน 200,000 บาท

ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลลดหย่อนภาษีสิ้นปี หลาย ๆ คนกำลังมองหากองทุนต่าง ๆ เพื่อซื้อไว้ลดภาษี แต่ความจริงแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถนำมาลดภาษีช่วงปลาบปีได้

อย่างเช่นการซื้อประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพนั้นก็สามารถนำเบี้ยประกันที่เราจ่ายจริงในแต่ละปีมาทำการลดหย่อนภาษีได้ด้วย วันนี้ MThai News จะแนะนำประกันฯที่สามารถลดหย่อนภาษีได้กันนะครับ

ลดหย่อนภาษี, ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต
ประกันชีวิต และประกันสุขภาพสามารถนำมายื่นลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกับการซื้อกองทุน

 

1.ประกันชีวิตทั่วไปของบริษัทประกันที่ประกอบกิจการในประเทศเท่านั้น ซึ่งค่าเบี้ยประกันชีวิตของตัวผู้มีเงินได้ สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท

แต่ประกันฯดังกล่าวต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ค่าเบี้ยประกันต้องไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ

กรณีที่มีผลประโยชน์ตอบแทนคืนจากกรมธรรม์ ผลประโยชน์ตอบแทนจะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสม

ลดหย่อนภาษี, ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต
ประกันชีวิตทั่วไปสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท

 

2.ประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีข้อแม้ว่าเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ซึ่งรูปแบบของกรมธรรม์ที่สามารถหักลดหย่อนนั้นจะใกล้เคียงกับข้อแรก แตกต่างเพียงผู้มีเงินได้ต้องได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่ออายุตั้งแต่ 55-85 ปี หรือกว่านั้น

โดยต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญ รวมถึงผู้มีเงินได้ได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอขณะมีชีวิตอยู่

ลดหย่อนภาษี, ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพของบิดา มารดา สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 

3.ประกันสุขภาพของบิดา มารดา สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา มารดา

และบิดา มารดา มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งถ้าผู้มีเงินได้ มิได้อยู่ในประเทศไทย บิดา มารดาต้องอยู่ในประเทศไทย รวมถึงยังสามารถเฉลี่ยหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา

ได้ตามจำนวนผู้มีเงินได้ที่ช่วยกันชำระเบี้ยประกันฯให้กับบิดา มารดา แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท

 

MThai News