ตลท.ตั้ง ‘สันติ กีระนันทน์’ นั่งรองผู้จัดการฯ

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ตลท.ตั้ง ‘สันติ กีระนันทน์’ นั่งรองผู้จัดการฯ

ตลท.แต่งตั้ง ‘สันติ กีระนันทน์‘ นั่งรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ดูแลงานพัฒนาธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ครบวงจร มีผล 1 มค.58

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. เปิดเผยว่า ตลท. เห็นสมควรแต่งตั้ง ดร. สันติ กีระนันทน์ เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด

ดูแลงานพัฒนาธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ครบวงจร ทั้งตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ และตราสารประเภทอื่นๆ ที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นในอนาคต

ตลาดหลักทรัพย์, ทริสเรทติ้ง, ข่าวหุ้น
ดร. สันติ กีระนันทน์ ว่าที่รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด

 

นอกจากนี้ยังดูแลงานด้านการตลาดสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งผู้ร่วมตลาด และการตลาดระบบสารสนเทศ เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

โดยตำแหน่งล่าสุดของ ก่อนเข้ามาร่วมงานกับ ตลท. คือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด

ดร. สันติ กีระนันทน์จบการศึกษาปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเศรษฐศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอกบริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3

 

ตามข่าวสารการลงทุน ตลาดหุ้น คลิ๊กเลย>>>>>>>

 

MThai News