มติ สปช. เห็นชอบปรับค่าโทรมือถือเป็นวินาที

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / มติ สปช. เห็นชอบปรับค่าโทรมือถือเป็นวินาที

มติ สปช. เห็นชอบให้ คสช. – กสทช. ออกกฎคุมค่ายมือถือ คิดค่าโทรเป็นวินาที หวังให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์มากที่สุด เผยเป็นจุดเริ่มต้นปฏิรูป ที่เป็นรูปธรรม และใกล้ตัวผู้บริโภคมากที่สุด

ค่าโทรศัพท์, ค่ายมือถือ, กสทช, คสช, สปช,   ข่าววันนี้
ค่าโทรศัพท์

การประชุมของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อพิจารณาการกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริงโดยคิดเป็นวินาที วันนี้ (6 ม.ค. 57) ที่ประชุมได้มีมติ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ออกกฎคุมค่ายบริการมือถือคิดค่าโทรเป็นวินาที นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ต และเรื่องอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันด้วย

โดยนางทัศนา บุญทอง รองประธาน สปช.คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุมดังกล่าวเผยว่า การให้ คสช. และ กสทช. ออกกฎดังกล่าว ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบ และได้รับประโยชน์จากการกำหนดอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่มากที่สุด ทั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งในการปฏิรูปในเรื่องที่เป็นรูปธรรม และใกล้ตัวผู้บริโภคมากที่สุด เบื้องต้นคณะกรรมาธิการจะได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ก่อนจะนำเรื่องเข้าหารืออีกครั้ง เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

MThai news