โหลดด่วน! ธปท. แจกไฟล์Excel บันทึกค่าใช้จ่ายปี58 เงินไม่รั่วแน่นอน

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / โหลดด่วน! ธปท. แจกไฟล์Excel บันทึกค่าใช้จ่ายปี58 เงินไม่รั่วแน่นอน

โหลดด่วน! ธปท. แจกไฟล์Excel บันทึกค่าใช้จ่ายปี58 เงินไม่รั่วแน่นอน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดทำสมุดบัญชีรายรับ รายจ่ายส่วนบุคคลปี 2558 ในรูปแบบไฟล์Excel เผยแพร่ให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดไปใช้ฟรีๆ โดยภายในของไฟล์สมุดบัญชีการใช้จ่ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการแบ่งเป็น 12 เดือนให้สามารถกรอกรายละเอียดในการใช้จ่ายแต่ละเดือน แบ่งออกเป็น

02

-รายรับ(เงินได้สุทธิ,เงินเก็บก่อนใช้,อื่นๆ)
-รายจ่ายที่จำเป็น(อาหาร,ค่าเช่าที่พัก,ไฟฟ้า/ประปา/โทร,เครื่องนุ่งห่ม,ค่ายา,ค่าพาหนะ/
น้ำมัน)
-รายจ่ายที่ไม่จำเป็น(ลอตเตอรี่/หวย/พนัน/บุหรี่/ของมึนเมา)
– รายจ่ายอื่นๆ (เงินต้นหนี้สิน,ดอกเบี้ย,เลี้ยงดู
บุพการี,ใช้จ่ายในครอบครัว,พักผ่อน,ท่องเที่ยว,ทำบุญ)
โดยหลังจากกรอกรายละเอียดในแต่ละวันจะมีการคำนวนยอดเงินออมต่อเดือน เงินออมสะสมต่อปีให้ด้วยและทำสรุปเป็นรายการการเงินประจำปีไว้ตรวจสอบสำหรับช่วงสิ้นปี ซึ่งการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยทำให้เราได้ตรวจสอบการใช้เงินและตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ด้วย ซึ่ง

หากใครสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของธนาคารของประเทศไทย ตามนี้เลย >>>
http://www.bot.or.th/Thai/Attachment/Saving2558.xls

011

MThai News