ครม.อนุมัติพรบ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์สร้างรถไฟฟ้า

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม.อนุมัติพรบ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์สร้างรถไฟฟ้า
คณะรัฐมนตรี อนุมัติ พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง พร้อมยกเว้นการตรวจลงตรา สำหรับหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการระหว่างไทยกับฟินแลนด์

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ในท้องที่ อ.บางบัวทอง บางใหญ่ เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

591780-01

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการจัดทำความตกลงการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและผู้ถือหนังสือเดินทางราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ โดยสามารถพำนักได้ 90 วัน