‘นกแอร์’ ตั้ง ‘สมใจนึก เองตระกูล’ นั่งประธานกรรมการ

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ‘นกแอร์’ ตั้ง ‘สมใจนึก เองตระกูล’ นั่งประธานกรรมการ

 ‘นกแอร์‘ ตั้ง ‘สมใจนึก เองตระกูล‘ นั่งประธานกรรมการ แทน พลช หุตะเจริญ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2558

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

นกแอร์, หุ้น NOK, สมใจนึก เองตระกูล, ข่าวหุ้น
สมใจนึก เองตระกูล

ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายอภิพร ภาษวัธน์ กลับเข้าดำรงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2558

2. นายสมใจนึก เองตระกูล ดารงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายพลช หุตะเจริญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2558

 

MThai News